Thỏa Thuận Sử Dụng

Khi truy cập vào trang web người truy cập vào trang web (sau đây gọi là “người sử dùng”) bị ràng buộc bởi các quy định liên quan dưới đây:

Các quy định này được coi là cam kết giữa người sử dụng và chúng tôi (Người sở hữu website www.HoVanFood.Com, sau đây gọi là “HoVanFood.Com” ), áp dụng khi người sử dụng sử dụng webstie.

Người sử dụng cần đọc và đồng ý với tất các các quy định này trước khi sử dụng HoVanFood.Com. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì người sử dụng không nên sử dụng HoVanFood.Com. Khi đã sử dụng (Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng HoVanFood.Com nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là người sử dụng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót do lỗi truy cập của người sử dụng khi sử dụng trang web này; và người sử dụng là người duy nhất có trách nhiệm với tất cả các quyết định của mình dựa trên những thông tin có trên website.
Các thông tin và hình ảnh trên trang web này thuộc Bản Quyền của HoVanFood.Com. Chúng tôi nỗ lực để cung cấp các nội dung đến người sử dụng, vì vậy việc sao chép các nội dung xuất phát từ HoVanFood.Com nên ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.
Chúng tôi giữ bản quyền và tính nguyên mẫu của bài viết. Người sử dụng không được sử dụng những tư liệu có được từ trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, đặc biệt người sử dụng không gửi, sử dụng, sao chép hoặc đăng tải bất kỳ điều gì liên quan đến việc xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, đồ trụy, hay có hành vi không đúng đắn, lạm dụng hoặc vi phạm sự riêng tư của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.
Chúng tôi có quyền nâng cấp, sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt vĩnh viễn tất cả hoặc một phần hoạt động nào đó của website, nhằm hạn chế hoặc để cấm truy cập vào bất kỳ lúc nào. Trong thời gian nâng cấp chúng tôi sẽ thông báo thời gian hoạt động trở lại của trang thông tin (nếu có).
Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm quy định sử dụng trang web, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chặn truy cập của người sử dụng với trang web và người sử dụng phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định của luật (nếu có).
Các quy định này sẽ được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.
Các thông tin, bài viết, hướng dẫn trên website này là cho mục đích thông tin chung, chúng tôi không khuyến nghị, đề xuất người sử dụng áp dụng.
Khi bạn truy cập vào các liên kết được viện dẫn, được đề cập trên Website trong một số trường hợp liên kết sẽ dẫn đến các trang thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Việc đăng ký hay sử dụng dịch vụ, sản phẩm đó phụ thuộc vào quyết định của bạn. Khi bạn mua các sản phẩm đó một số trường hợp Nhà sản xuất chi trả hoa hồng tiếp thị liên kết cho chúng tôi. Hoa hồng tiếp thị là phần đọc lập không liên quan đến giá cả của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ mà bạn đăng ký mua hoặc sử dụng từ các trang liên kết.
Khi sử dụng HoVanFood.Com người sử dụng không được:
– Quy phạm các quy định mà người sử dụng đã đồng ý khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

– Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ danh dự nhân phẩm, đe dọa.
– Cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm ảnh hưởng đến hoạt động của chúng tôi.
– Sử dụng HoVanFood.Com để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại nhằm, đòi bồi thường.
– Phát tán vi rút, trojan, Worms, hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống dữ liệu hoặc thông tin của người sử dụng khác hoặc/và HoVanFood.Com.
– Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hay sao chép một phần hay toàn bộ Website HoVanFood.Com mà không được sự cho phép.
– Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá hoại) các biện pháp an toàn mà chúng tôi đã xác lập nhằm bảo đảm an toàn của hệ thống.

– Các vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng đến hoạt động của HoVanFood.Com

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào trên đây là không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thực thi, quy định đó hiển nhiên sẽ không có hiệu lực áp dụng, các quy định còn lại sẽ vẫn tiếp tục có giá trị thi hành trong phạm vi luật định.